Printlogga

Duni 2013

2013 har varit ett händelserikt år med flera viktiga initiativ. Tillväxttakten har varit tillfredsställande i en marknad som inte växer. Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent till 3 803 (3 669) MSEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,68 (2,67) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,50) kronor per aktie.

Underliggande rörelseresultat

385 MSEK

Omsättning

3 803 MSEK

  • Varumärket

    Från en stabil plattform ska Dunis varumärke utvecklas genom bland annat en tydligare koppling till inredning, mat, dryck, människor och gemenskapen runt ett dukat bord.

  • Tillväxt

    Med organisationen New Markets ska Duni ta tillvara den höga tillväxten för Dunis produkter på nya geografiska marknader.

  • Our Blue Mission

    Inom programmet Our Blue Mission bedriver Duni ett långsiktigt miljö- och CSR-arbete.

 

Duni är nu bättre organiserat, såväl mot rätt marknader som med fokus på ett effektivt säljarbete. Under 2013 har vi genom förvärv tagit klivet in i en snabbt växande marknad i Sydostasien. Duni har långsiktiga tillväxtstrategier på plats och står väl rustat för att skapa ökad lönsam tillväxt under 2014.

Läs mer i VD-ordet

 

Innovativ design
som skapar atmosfär

Ett väldukat bord med innovativt designade produkter som inte är som andra. Produkter som är designade för att höja värdet på upplevelsen av måltiden, för att höja atmosfären runt matbord i över 40 länder.

Produkternas utseende är en viktig och självklar del av designen. Men för Duni är det lika självklart att designen även omfattar materialval, produktionsmetod och distributionssätt.

En genomarbetad design tar hänsyn till alla tänkbara miljöaspekter och förbättrar produkternas funktion. För att i slutändan höja värdet för aktieägarna.

Thomas Gustafsson, VD

”Vårt fokus ligger på produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet”

Tina Andersson, marknads- och kommunikationsdirektör

”Vi stärker varumärket med människor, mat och dryck”

Karin Nyhuis, Designchef vid Duni

”Design är en viktig grund för Dunis framgång”

Affärsområde Professional

”Ökat fokus på kontinuerlig produktutveckling och innovation”

Affärsområde Consumer

”För att visa att Duni är en innovativ aktör skapades under 2013 Designs for Duni®

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger