Printlogga

Koncernledning

 

 

Thomas Gustafsson 

Född 1965

Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan 1 december 2012.

Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gård AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.
Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Smarteyes AB och var styrelseledamot i Duni mellan 2009 och november 2012.
Thomas Gustafsson är Marknadsekonom.
Aktier i Duni: 26 400

 

Leendert Amersfoort 

Född 1958

Director Commercial Development sedan augusti 2013. Dessförinnan Försäljningsdirektör Professional sedan 2006. Anställd i Duni sedan 1995.
Leendert Amersfoort har en examen i marknadsföring och företagsekonomi från Hoge Economische School Utrecht BA i Holland.
Aktier i Duni: 22 018

 

Tina Andersson

Född 1969

Corporate Marketing & Communications Director i Duni med ansvar för varumärke, PR, Investor Relations, kvalitet och miljö sedan september 2013.
Närmast kommer Tina Andersson från en tjänst som marknads- och innovationsdirektör på Hilding Anders och dessförinnan marknads- och innvationsdirektör på Findus.
Tina Andersson är styrelseledamot i Midsona AB och var styrelseledamot i Duni mellan 2011 och augusti 2013.
Tina Andersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.
Aktier i Duni: 0

 

Mats Lindroth

Född 1960
Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.
Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 24 700 

 

Patrik Söderstjerna

Född 1964
Direktör Affärsutveckling / Nya marknader sedan 1 april 2012.
Tidigare verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.
Dessförinnan har Patrik Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.
Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 10 000


 

Ulfert Rott

Ulfert Rott

Född 1960
Direktör Production & Supply Chain sedan 1 april 2012 med ansvar även för produktionen inom dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB.
Dessförinnan Director Operations i Duni. Anställd sedan 2004.
Ulfert Rott var tidigare verkställande direktör och fabrikschef i Nylstar GmbH.
Ulfert Rott är doktor i maskinteknik och civilekonom.
Aktier i Duni: 22 018


 

Maria Wahlgren 

Född 1963
Direktör Table Top, Affärsområde Professional sedan 16 oktober 2012.
Maria Wahlgren kommer från Amcor-koncernen och närmast från en tjänst som Commercial Director för High Performance Laminates på Amcor Flexibles.
Maria Wahlgren är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.
Aktier i Duni: 2 000 

Linus Lemark 

Född 1977
Direktör Meal Service, Affärsområde Professional, sedan 14 maj 2012.
Linus Lemark har tidigare varit Innovationsdirektör på The Absolut Company AB. Lemark var under åren 2007-2011 Affärsutvecklingschef respektive Marknadschef Duni Food Solutions på Duni.
Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Aktier i Duni: 2 000

 

Robert Dackeskog 

Född 1971
Direktör Affärsområde Consumer sedan 6 augusti 2012.
Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.
Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.
Aktier i Duni: 5 000

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger