Printlogga

Styrelse

Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsinriktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.

Anders Bülow

Född 1953

Ordförande sedan 2009

Styrelseordförande i KappAhl AB, Cale Access AB och Feralco Holding AB.
Styrelseledamot i Mellby Gård AB, Roxtec AB, Meet Your Future Group AB och Älvsbyhus AB.

Arbetslivserfarenhet:
VD Mellby gård Industri AB 2002-2013
VD och koncernchef Boliden
Vice VD Trelleborg AB

Fil kand i företagsekonomi vid Stockholms universitet

Invald 2008

Aktier i Duni: 10 000
Ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare

 

Alex Myers

Född 1963

VD och koncernchef för Hilding Anders Group

Arbetslivserfarenhet:
VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group
Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries
Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks)
Flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland

Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA

Invald 2013

Aktier i Duni: 0
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

 

Pia Rudengren

Född 1965

Styrelseordförande i Social Initiative AB.

Styrelseledamot i KappAhl AB, Swedbank AB, Tikkurila Oyj, Valmet Oyj och WeMind Digital Psykologi AB

Arbetslivserfarenhet:
Heltidsarbetande styrelseledamot
Vice VD W Capital Management AB
CFO och medlem i ledningsgruppen i Investor AB

Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm

Invald 2007

Aktier i Duni: 1 200
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

 

Magnus Yngen

Född 1958

VD och koncernchef i Camfil.

Styrelseordförande i Sveba Dahlen AB
Styrelseledamot i Dometic Group och Intrum Justitia.

Arbetslivserfarenhet:
VD och koncernchef Dometic
VD och koncernchef Husqvarna
Vice VD Electrolux

Civilingenjör och teknologie licentiat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Invald 2008

Aktier i Duni: 0
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

  

Per-Åke Halvordsson

Född 1959

Arbetstagarrepresentant för PTK
Anställd som Produktionschef Airlaid i Rexcell Tissue & Airlaid AB

Bolagsstyrelseutbildning PTK

Invald 2005

Aktier i Duni: 0
Ej oberoende i förhållande till bolaget

 

Henry Olsen 

Född 1953

Arbetstagarrepresentant för LO
Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB

Anställd som operatör på Airlaid TM 3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Bolagsstyrelseutbildning Pappers

Invald 2012

Aktier i Duni: 0
Ej oberoende i förhållande till bolaget

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger