Printlogga

Detta är Duni

Duni är en av Europas ledande aktörer inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa dukar, servetter, ljus och andra produkter för bordsdukning. Duni erbjuder även förpackningar och förpackningssystem till den växande marknaden för färdigmat och take-away.

Tre affärsområden

Dunis verksamhet bedrivs i tre affärsområden: Professional, som innefattar försäljningen till hotell, restauranger och cateringföretag, Consumer som huvudsakligen är inriktat på dagligvaruhandeln och Tissue som producerar mjukpapper för bordsdukningsprodukter och hygienartiklar.

Produkter

Duni är huvudsakligen verksamt på tre produktmarknader: bordsdukningsartiklar för engångsbruk, måltidsförpackningar och mjukpapper. Förnyelsegraden är snabb och hög för att kunna möta aktuella trender och erbjuda säsongsvariationer.

Under 2013 producerade Duni:

 • 2,5 miljarder m2 råmaterial för produktion av servetter och bordsdukar
 • 9,3 miljarder servetter 
 • 126 miljoner bordsdukar

Här finns Duni

Tillverkning av mjukpapper för servetter och bordsdukar sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bordsartiklar sker i Tyskland och Polen. Duni har huvudkontor i Malmö och runt 1 900 anställda i 18 länder. De största marknaderna finns i Central- och Nordeuropa, men globalt omfattas mer än 40 marknader.

Marknadskontor: Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Our Blue Mission

Cirka 70 procent av Dunis produkter är pappersbaserade och tillverkningen av dessa sker i allt väsentligt inom koncernen. Duni bedriver ett långsiktigt miljö- och CSR-arbete inom programmet Our Blue Mission. 95 procent av de pappersbaserade produkterna är FSC-certifierade (Forest Stewardship Council) och en betydande andel produkter är Svanenmärkta.

Nedanstående är mål för 2020 och de kommer att ses över kontinuerligt med en planerad större översyn under 2015

 • Energin i Dunis produktion ska vara 100 procent fossilfri.
 • Energianvändningen ska minska med 20 procent.
 • Det ska finnas förnybara eller komposterbara alternativ i 100 procent av Dunis produktgrupper.
 • Inga produktklagomål ska gälla potentiella hälsorisker.
 • Kontrollerade leverantörer ska stå för 80 procent av värdet på råvaror och slutprodukter. Alla nya leverantörer av slutprodukter ska kontrolleras.
 • Alla medarbetare ska vara engagerade i förbättringar, känna till de etiska reglerna och delta i arbetet med värdefrågor.

Kärnvärden

Duni har fyra kärnvärden som genomsyrar företaget och verksamheten:

 • Ägarskap
 • Öppenhet
 • Mervärde
 • Vinnarinstinkt

Innehåll

Nettoomsättning per affärsområde, %

%
Professional 71
Consumer 16
Tissue 13

Nettoomsättning per geografisk region, %

%
Centrala Europa 56
Södra och östra Europa 20
Norden 19
Övriga 5
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger