Printlogga

Finansiella mål

Sedan Duni noterades på Stockholmsbörsen i november 2007 har Duni haft finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet. Dessa har legat fast på samma nivå. Generellt sett har lönsamhetsmålet uppnåtts, medan tillväxten legat under målet. För att höja tillväxten har Duni vidtagit strategiska åtgärder för att öka fokus mot marknader och områden med högre tillväxt.

Tillväxt

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningen ska överstiga 5% per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Lönsamhet

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till 10% eller mer. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Utdelningspolicy

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40% av resultatet efter skatt.  

Innehåll

Omsättningstillväxt 5%

i fasta växelkurser

Omsättningstillväxt
2009 -2.8
2010 0.2
2011 -0.8
2012 -1.6
2013 3.3

Rörelsemarginal 10%

Rörelsemarginal
2009 10.3
2010 10.9
2011 10.6
2012 9.3
2013 10.1

Utdelning 40% vinsten

Utdelning för 2013 avser styrelsens förslag

Utdelning
2009 35
2010 53.7
2011 63.1
2012 132.9
2013 70.4
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger