Printlogga

Produktion och distribution

Effektiv logistik med kunderna i fokus

Produktion

Råmaterial och produktion

Duni producerar mjukpapper i form av tissue och airlaid i Skåpafors och Dals Långed, Sverige. Dessa pappersmaskiner är kapitalintensiva och det är därför viktigt att de har full beläggning.

Konvertering

Duni har två konvertingsanläggningar, en i Bramsche, Tyskland, och en i Poznan, Polen. Konvertering innebär att Duni tillverkar färdiga produkter utifrån det pappersmaterial, tissue, airlaid eller liknande, som i huvudsak tillverkats i Skåpafors eller Dals Långed. Transportkostnader är en stor del av de totala produktkostnaderna och det är därför viktigt att dessa konverteringsanläggningar geografiskt är placerade nära slutmarknaderna. Den tyska anläggningen i Bramsche har en strategiskt bra placering. Tyskland är en huvudmarknad för Duni och andra viktiga marknader som Beneluxländerna, Frankrike, Österrike och Schweiz kan nås med korta transporttider. Under de senaste åren har Duni genomfört kontinuerliga förbättringsåtgärder för att höja anläggningarnas produktivitet och effektivitet.

Distribution

Logistik och lager

Logistikfunktionen hanterar både interna transporter mellan Dunis strategiskt placerade lagerlokaler och externa transporter från Duni till företagets kunder. Duni hade under 2013 sex distributionsanläggningar av varierande storlek. Den största ligger vid anläggningen i Bramsche, Tyskland. Östra Europa täcks av lager- och distributionscentrat vid anläggningen i Poznan, Polen. Sverige, Norge och Danmark sköts från en anläggning i Norrköping, Sverige.

Ledtider är en viktig konkurrensfaktor, och det är viktigt att korta dem så mycket som möjligt. Därför har Duni mindre distributionsanläggningar i Finland, Ryssland (Moskva) och Singapore.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger