Printlogga

Strategi

Marknadsledande position skapar förutsättningar för tillväxt

Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är värd cirka 35 miljarder SEK (fyra miljarder EUR). Duni är ledande inom premiumsegmentet och marknadsledare på många av sina kärnmarknader. Det ger möjligheter att aktivt driva utvecklingen i branschen mot ökad användning av engångsprodukter. Marknadspositionen utgör en fördel vid diskussioner både med kunder inom HoReCa-området och inom detaljhandeln där ofta endast ledande varumärken får plats på hyllan. Den starka marknadspositionen, varumärket och det breda sortimentet bidrar också till att upprätthålla goda marginaler. Dunis roll som marknadsledare ska därför försvaras och stärkas ytterligare.
Marknadsandelen i Europa för huvudprodukterna servetter och bordsdukar uppgår till drygt 20 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som närmaste konkurrent.

Unik försäljningsmodell

Dunis säljkår för en löpande dialog med slutkunderna kring val och användning av företagets produkter medan order läggs hos återförsäljare, så kallade cash-and-carries, distributörer samt grossister. Den nära relationen till kunderna skapar kundlojalitet och gör att Duni snabbt fångar upp signaler och kan anpassa sitt erbjudande till nya trender och förändrad efterfrågan. Den innebär ytterligare en direktkanal till slutkunden med möjlighet till större dialog samtidigt som den ökar flexibiliteten och tillgängligheten för potentiella kunder.

Ledande inom produktutveckling, design och material

Dunis utveckling när det gäller färg, design och material är en viktig del i affärsmodellen. Sortimentet utvärderas löpande baserat på kriterier för försäljning, lönsamhet och omsättningshastighet. Såväl nya som befintliga produkter utvärderas enligt samma kriterier. Duni har de senaste åren lagt stor vikt vid att utveckla innovationsarbetet inom företaget. En process för att utveckla nya idéer har införts där medarbetare, kunder och leverantörer samverkar för att både skapa och utvärdera idéer. Därigenom ökar sannolikheten för framgång och att resurser satsas på de produkter som har störst potential på marknaden (se Varumärke & Design).

En fjärdedel av kollektionen förnyas årligen

Hög förnyelsegrad skapar möjlighet att snabbt anpassa sortimentet till skiftande trender samtidigt som Duni uppnår en konkurrensfördel i förhållande till konkurrenter. Duni eftersträvar därför att ha marknadens högsta förnyelsegrad av sortimentet. Ungefär en fjärdedel av kollektionen förnyas varje år. Materialutveckling inom produktkategorin bordsartiklar sker i nära samarbete mellan marknadsavdelningen, produktutvecklare och produktionsansvariga.

Kontroll över värdekedja och logistik

Att kontrollera värdekedjan minskar prisrisken, ökar leveranssäkerheten och ger möjlighet att planera förnyelse av design och material. Duni är därför ett integrerat företag som kontrollerar hela värdekedjan, förutom råvaran, för sina viktigaste produkter servetter och bordsdukar. Cirka 70 procent av produkterna är pappersbaserade och tillverkningen av dessa sker i allt väsentligt inom koncernen medan övriga produkter köps in från externa leverantörer.

Specialisering på korta serier ger möjlighet att snabbt anpassa kollektionerna efter kundens önskemål. Dunis produktion sker till största delen mot lager. Dunis centrallager i Tyskland samt ett antal distributionscentraler hanterar distributionen till kund (se Produktion och distribution).

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger