Printlogga

Tillväxtområden

Fokus på tillväxt i Sydostasien och Ryssland

Under inledningen av 2012 tog Duni det strategiska beslutet att på ett strukturerat sätt satsa på tillväxtmarknader utanför Europa. Organisationen New Markets bildades för att ta tillvara den höga tillväxt som finns för Dunis produkter på nya geografiska marknader. I genomsnitt växer försäljningen på marknader utanför Europa med cirka 20 procent, vilket visserligen än så länge sker från relativt sett låga nivåer.

Under 2013 gjordes en systematisk och strukturerad översyn av de länder utanför Europa där Duni har försäljning. Översynen ska sedan ske kontinuerligt för att definiera vilka länder som ska utvecklas till strategiska marknader.

Förvärv i Singapore

Ett viktigt steg för Duni togs under 2013 när Sydostasien kunde läggas till som en strategisk marknad genom förvärvet av Song Seng i Singapore. Duni Song Seng har 30 anställda och försäljningen fortsatte att växa på ett bra sätt under 2013. Företaget har funnits i Singapore sedan 1984 och har en mycket god kännedom om den lokala marknaden.

Duni Song Seng köper och säljer färdiga produkter huvudsakligen engångsartiklar för take-away och snabbmatskedjor. Företaget säljer till några av världens största, globala snabbmatskedjor på den asiatiska marknaden. Via flera av dessa större kunder skapas möjligheter för Duni att göra inbrytningar i andra länder i Sydostasien, men även i länder i övriga Asien.

Fokus för Duni Song Seng är att successivt arbeta in Dunis premiumprodukter i sitt sortiment. För närvarande erbjuds Duni Song Sengs kunder cirka 100 artiklar av Dunis totala 5 000.

Hög tillväxt i Ryssland

I Ryssland har Duni funnits med egen organisation i nästan tio år. Huvudkontoret ligger i Moskva och antalet anställda är cirka 20 personer. Marknaden är stor och växer snabbt. Det finns uppskattningsvis 21 000 hotell och restauranger i landet. Duni har haft en mycket stark tillväxt i Ryssland, men lönsamheten har inte varit på tillfredsställande nivåer.

Under året har Duni skapat en plattform för lönsam tillväxt i Ryssland. Fokus har därför legat på lönsamhet, vilket hållit tillbaka tillväxten något. Trots det ökade Dunis försäljning i Ryssland under 2013 med 16 procent.

Övrig export förstärks

Övrig export drivs av distributörer i ett 30-tal utvalda länder. Det är nu viktigt för Duni att skapa en egen närvaro på de högst prioriterade marknaderna. Närvaron gör att det är lättare att förstå de speciella förutsättningarna på respektive marknad; konkurrensläge, kundernas behov eller marknadsdynamiken. Under 2013 har Duni förstärkt verksamheten genom att placera ut egen personal i vissa strategiskt utvalda länder. 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger