Printlogga

Adresser

Huvudkontor

Duni AB
Box 237
201 22  MALMÖ
Besöksadress: Ubåtshallen, Östra Varvsgatan 9A
Tel  040 10 62 00     
Fax 040 39 66 30

E-post allmänna frågor: info@duni.com

För adresser till Dunis dotterbolag och distributörer; vänligen se www.duni.se.

Kontakt Investor Relations:
Mats Lindroth, CFO, mats.lindroth@duni.com

Kontakt press, marknad och kommunikation:
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, tina.andersson@duni.com

Duni AB (publ) Årsredovisning 2013
Org nr 556536-7488
Innehållet i denna årsredovisning får inte helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart medium utan tillstånd från Duni AB (publ). 

Text och produktion: Aspekta AB, Bysted AB.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger