Printlogga

Not 16 - Valutakursdifferenser - Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde - valutaderivat 0 0 0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet -1 0 -1 -4
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet -1 0   -1 -4
 
Finansiella poster
Förändring verkligt värde - valutaderivat - - - -
Valutakursdifferenser i finansiella poster -4 -4 -4 -3
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster -4 -4   -4 -3
Totala kursdifferenser i resultaträkningen - netto -5 -4   -5 -7

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger