Printlogga

Not 26 - Andelar i koncernföretag

Organisationsnummer Säte Antal aktier & andelar Kapital andel % Bokfört värde TSEK
Svenska dotterbolag
Rexcell Tissue & Airlaid AB 556193-9769 Bengtsfors 12 000 100 81 440
Finess Borrby AB 556262-2604 Malmö 1 000 100 0
81 440
Utländska dotterbolag
Duni Holding BV 23068767 Breda, NL 260 731 100 597 856
 - Duni Verwaltungs GmbH Osnabrück HRB 19689 Bramsche, DE ( 100 ) (€ 20 467)
 - Duni Holding S.A.S 3493 0993 000064 Ste Helene du Lac, FR ( 100 ) (€ 2 871)
 - Duni Benelux B.V. 23052488 Breda, NL ( 100 ) (€ 7 250)
 - Duni Ltd. 897172 Runcorn, GB ( 100 ) (€ 8 395)
 - Duni A/S 10 99 98 98 Köpenhamn, DK ( 100 ) (€ 1 377)
 - Duni AS 962346057 Oslo, NO ( 100 ) (€ 370)
 - Duni OY 0864585-8 Helsingfors, FI ( 100 ) (€ 1 578)
 - Duni Holding Asia &Pacific Pte Ltd. 201316245E Singapore, SG ( 100 ) (€ 62)
Duni Iberica S.L. B60689692 Barcelona, ES 200 000 100 23 176
Duni Poland Sp. z o.o. KRS no. 40401 Poznan, PL 15 300 100 48 133
Duni Sales Poland Sp. z o.o. KRS no. 254481 Poznan, PL 1 000 100 1 190
Duni EFF Sp. z o.o. KRS no. 249084 Poznan, PL 1 000 100 1 130
Duni (CZ) s.r.o. 65410106 Kladno, CZ 1 100 6 740
Duni AG 212544 Rotkreutz, CH 400 100 578
Duni ZAO 7816110025 Moskva, RU 1 100 11
Duni Beteiligungsgesellschaft mbH Osnabrück HR B20099 Bramsche, DE 1 100 3 076
Duni OY - Helsingfors, FI     6 443
          688 333
Andelar i koncernbolag 769 773
 
Moderbolaget
TSEK 2013 2012
Ingående värde andelar i koncernbolag 769 773 769 773
Årets investeringar - -
Aktieägartillskott - -
Årets avyttringar - -
Årets nedskrivningar - -
Utgående värde andelar i koncernbolag       769 773 769 773

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger