Printlogga

Not 39 - Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående parter har ägt rum under räkenskapsåret 2013 eller under räkenskapsåret 2012.

Utöver ovanstående information samt information i Not 13 om Ersättning till ledande befattningshavare och i Not 6 om Inköp och försäljning mellan koncernbolag finns inga transaktioner med närstående bolag.        

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger