Printlogga

Not 6 - Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 2 409 (2012: 2 272) MSEK. Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 401 (2012: 352) MSEK och köpt varor från dotterbolag till ett värde av 534 (2012: 477) MSEK. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger