Printlogga

Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning, MSEK 3 803 3 669 3 807 3 971 4 220
Bruttoresultat, MSEK 1 005 945 1 031 1 052 1 166
EBIT*, MSEK 385 342 404 435 436
EBITDA*, MSEK 503 454 510 537 539
Räntebärande nettoskuld 491 638 745 582 631
Antal anställda 1 902 1 875 1 888 1 914 1 906
 
Bruttomarginal* 26,4 % 25,8 % 27,1 % 26,5 % 27,6 %
EBIT marginal* 10,1 % 9,3 % 10,6 % 10,9 % 10,3 %
EBITDA marginal* 13,2 % 12,4 % 13,4 % 13,5 % 12,8 %
* Beräknat på underliggande rörelseresultat
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger