Printlogga

FSC – Ett hållbart skogsbruk

En FSC-certifiering säkerställer att skogsråvaran som används till Dunis pappersbaserade produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogar.

Över 90 % av Dunis sortiment av dukar och servetter är idag certifierade enligt FSC. Det innebär att den vedråvara som används kommer från hållbara skogsbruk som värnar om djurlivet och återväxt i skogarna.

Duni blev under 2009 certifierat av Forest Stewardship Council (FSC) och är därmed den största leverantören av FSC-certifierade servetter och dukar på den europeiska marknaden. Mer än 90 % av Dunis servetter och dukar uppfyller FSC-certifieringen. Då dessa produktgrupper är Dunis i särklass största så är en mycket stor del av Dunis totala försäljning nu FSC-certifierad.

Andelen FSC-certifierade artiklar kommer att öka i takt med att tillgången på FSC-certifierat råmaterial blir bättre men redan idag finns till exempel de populära premiumprodukterna Dunicel®, Elegance och Dunilin® med FSC-märkning.

Från certifierade skogar

En FSC-märkning ska säkerställa att skogsråvaran som används till Dunis pappersbaserade produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Det innebär att de sköts på ett sätt som uppfyller de sociala, ekonomiska och ekologiska behoven hos nuvarande och framtida generationer.

En FSC-märkning minimerar risken för olaglig avverkning, avverkning som strider mot mänskliga rättigheter eller avverkning av skog med höga skyddsvärden som till exempel viss urskog. Produkter gjorda på råvara från FSC-certifierade skogar minimerar också risken att använda trä som avverkats i områden som övergår från skog till annan användning än skog. Dessutom används inget trä från skogar där genmodifierade träd har planterats.

Oberoende organisation

FSC som utfärdar certifieringen är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett globalt skogsbruk som är miljöanpassat, tar socialt ansvar och är ekonomiskt livskraftigt. De värden och principer som ligger till grund för FSC:s certifiering är bland annat:

  • hotade djur och växter
  • markens framtida förmåga att bära skog
  • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • urbefolkningars rättigheter

Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att märkta produkter endast ska innehålla träråvara från skog som brukats enligt FSC:s regler. Detta säkerställs i alla led, från skog till märkt produkt – oavsett hur många led det är mellan skog och butik. Kontrollen utövas i två led. FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag som i sin tur godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna, det vill säga de företag som brukar skogen samt de som tillverkar, distribuerar och säljer produkten.

En FSC-certifiering säkerställer att skogsråvaran som används till Dunis pappersbaserade produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogar.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger