Printlogga

Dunis marknad

Restaurangkedjor och take-away fortsätter växa

Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är värd cirka 35 miljarder SEK (4 miljarder EUR. Källa: Duni). Duni är ledande inom premiumsegmentet och marknadsledare på många av sina kärnmarknader. Det skapar förutsättningar för att agera trendsättare och att aktivt driva utvecklingen i branschen mot ökad användning av engångsprodukter.

Restaurangmarknaden förändras snabbt, och drivs av trender som att vår livsstil är mer mobil och att vi i större utsträckning ”äter i språnget”. Utvecklingen påverkas också av de faktorer som ligger bakom ökningen av måltider utanför hemmet: fortsatt urbanisering, fler enmanshushåll och förvärvsarbetande samt en ökning av den disponibla inkomsten.

Allt fler restaurangkedjor med tydliga koncept och starka varumärken växer fram för att möta det ökade behovet av bra snabbmat. Nordamerika är dominerande när det gäller andel restaurangkedjor i det totala restaurangutbudet med en penetrationsnivå på 50 procent. I Europa är andelen restaurangkedjor strax under 20 procent. Östra Europa och Asien förväntas stå för den större delen av tillväxten i takt med att välståndet i dessa länder ökar.

Restaurangkedjornas andel av försäljningen i Europa fortsätter att stiga, medan fristående restauranger minskade marginellt. Trenden är samma i nästan alla länder men andelen och ökningstakten varierar. I Storbritannien ökade kedjorna under fem år från 52 till 58 procent, i Frankrike från 42 till 45 procent och i Tyskland från 23 till 27 procent. I södra Europa är andelen lägre och förändringen något långsammare. I Spanien ökade kedjornas andel från 20 till 23 procent och i Italien från 15 till 17 procent. I Ryssland har restaurangkedjorna cirka 58 procent av den totala försäljningen (Källa: NPD-Group).

Andelen take-away fortsätter att stiga. I de fem största länderna i Europa har take-away på kort tid ökat från 11,4 till 11,9 procent och Duni ser samma trend i övriga länder. Tillväxten inom såväl kedjekoncept som take-away förväntas fortsätta.

Utvecklar koncept för take-away

Duni möter den växande efterfrågan inom take-away genom att i nära samarbete med framväxande restaurangkedjor utveckla koncept för förpackningar till take-away som stärker kundernas varumärken. Bland annat samarbetar Duni sedan en tid med restaurangkedjor som Vapiano i Europa, Cojean och Resto In i Frankrike samt Nordsee, Dean & David och Jim Block i Tyskland.

Strategin bygger på att Duni utvecklar produkter och lösningar för kunder med internationella koncept där Duni skapar kundspecifika lösningar som stöttar kundens varumärke. Duni adderar värde genom att erbjuda produktkoncept eller produktfamiljer som är unika i form, design, funktion och material. Den geografiska tillväxten inom området sker ofta genom att Duni följer befintliga internationella kedjor in på nya marknader.

I Europa är Duni den enda större aktören med huvudfokus på marknaden för bordsdukning. Konkurrenterna består dels av relativt små, lokala företag, dels av ett antal större pappers- och massaföretag. En del av dessa företag har koncept och sortiment som liknar Dunis, inriktade mot HoReCa-marknaden.

Genom att öka försäljningen av premiumprodukter skapar Duni möjlighet till ökad vinstmarginal. Av den totala uppskattade omsättningen på den europeiska marknaden för servetter och dukar svarar standardprodukter för cirka 45 procent och premiumprodukter för cirka 55 procent.

Premiumprodukter står för ungefär två tredjedelar av marknaden i Nordeuropa och cirka en tredjedel av totalmarknaden i södra och östra Europa, där premiumprodukter förväntas växa snabbare än övriga marknaden.

Sydeuropa är den största marknadsregionen. Det förklaras av den stora konsumentsektorn, en hög andel uteätande och turismen i regionen. Här svarar premiumprodukter för cirka en tredjedel av den totala marknaden. Italien är den enskilt största marknaden för standardservetter och dukar av papper.

Norden, Tyskland, Österrike och Schweiz är tillsammans den näst största marknadsregionen för servetter och dukar av engångskaraktär i Europa. Premiumprodukter svarar för cirka två tredjedelar av den marknaden. Premiumprodukternas höga marknadsandel förklaras till stor del av tillverkarnas försäljningsarbete samt en historiskt god ekonomisk utveckling.

Storbritannien och Beneluxländerna utgör tillsammans den tredje största marknadsregionen för servetter och dukar av papper i Europa. I likhet med Norden, Tyskland, Österrike och Schweiz svarar premiumprodukter för cirka två tredjedelar av den totala marknaden i Benelux. I Storbritannien bedöms andelen premiumprodukter vara lägre.

Duni är klar marknadsledare i centrala och norra Europa samt Benelux, det vill säga marknader där premiumsegmentet dominerar. I södra och östra Europa dominerar enklare pappersprodukter. Där ser Duni en stor tillväxtpotential.

Från början av 2000-talet ökade dagligvaruhandeln markant försäljningen av produkter under egna varumärken – så kallade private labels – på bekostnad av märkesvaror. Inom bordsartiklar för engångsbruk ledde detta till ökat fokus på enklare produkter och lågt pris. Utvecklingen har medfört att dagligvaruhandelns totala försäljning inom kategorin bordsartiklar i de flesta europeiska marknader har stagnerat. Handelns egna varumärken är överrepresenterade inom bordsartiklar och ligger ofta på över 50 procent.

Detta skapar möjligheter för ett starkt varumärke som Duni att bidra till ökad värdetillväxt i kategorin genom unika, premiumbaserade produktkoncept riktade mot kvalitetsmedvetna konsumenter.

Duni ser potential i linnemarknaden

Drygt 80 procent av alla dukar för restaurang- och bordsserveringar i norra Europa utgörs fortsatt av textil- och linnedukar. Många söker dock alternativ till linne för att komma runt allt arbete och höga kostnader som hanteringen genererar. Premiumprodukter utgör därför ett tillväxtområde, främst på grund av trenden att bordslinne ersätts av engångslösningar av hög kvalitet. Genom att kontinuerligt investera i produktutveckling på servetter, bordstabletter och bordsdukar driver Duni på utvecklingen. Kunderna uppskattar den design, variation och enkla hantering i dukningen som Duni erbjuder, vilket gör att många ersätter tygbaserade produkter med Dunis.

Duni har ett flertal produkter som ersätter linne. I slutet av 2011 lanserades ett nytt dukmaterial – Evolin® – som kombinerar
textil- och linnedukens upplevelse med engångsproduktens fördelar. Evolin vänder sig till de restauranger och cateringfirmor som idag använder linne. Produkten har utvecklats med hjälp av några av Europas främsta krögare och lanserades under 2012 i Europa med stöd av kända restaurangprofiler som Pontus Frithiof, Christophe Marguin och Gennaro Cocoza. Bearbetningen av Evolin har framgångsrikt fortsatt under 2013. Produkten utgör en av hörnstenarna för framtida tillväxt genom konvertering av linnekunder.

Uppskattad position för Duni på respektive marknad

Marknad (i storleksordning, värde) Premiummarknadens andel av totalmarknadenDunis position
Södra Europa 1/3 2
Centrala Europa 2/3 1
Storbritannien 1/3 2
Norra Europa 2/3 1
Benelux 2/3 1
Östra Europa 1/3 1

Inom restaurangbranschen delar man in restauranger i olika segment:

• Fine Dining - fina restauranger med hög slutnota.

• Casual Dining - familjerestauranger, ofta drivna i kedjor under ett varumärke, med lägre snittnota än Fine Dining, men låg andel take-away.

• Fast Casual - salladsbarer etc, med ännu högre andel kedjedrift, högre andel take-away och lägre snittnota än Casual Dining.

• Quick Service Restaurants - hamburgerkedjor, smörgåskedjor etc, lägst snittnota, högst andel take-away och högst andel kedjedrift.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger