Printlogga

Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2013 2012 2011 2010 2009
Intäkter 3 803 3 669 3 807 3 971 4 220
Kostnad för sålda varor -2 798 -2 724 -2 776 -2 919 -3 054
Bruttoresultat 1 005 945 1 031 1 052 1 166
 
Försäljningskostnader -437 -438 -441 -434 -482
Administrationskostnader -173 -176 -172 -174 -184
Forsknings- och utvecklingskostnader -19 -26 -30 -25 -29
Övriga rörelseintäkter 2 4 15 76 41
Övriga rörelsekostnader -10 -81 -15 -58 -24
Rörelseresultat 369 229 388 436 488
 
Finansiella intäkter 7 5 3 1 2
Finansiella kostnader -26 -30 -33 -19 -45
Finansiella poster netto -19 -25 -30 -18 -43
 
Resultat efter finansiella poster 350 204 358 418 444
 
Inkomstskatt -83 -79 -98 -112 -108
 
Periodens resultat kvarvarande verksamheter 267 126 261 306 336
 
Periodens resultat från avvecklade verksamheter - - - - -
           
Periodens resultat 267 126 261 306 336
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger