Printlogga

Affärsområde Consumer

Designs for Duni® stärker varumärket och höjer lönsamheten

Under 2013 var tillväxten inom Affärsområde Consumer god med en volymökning på 11,1 procent i fasta växelkurser. Ökningen förklaras främst av att affärsområdet lyckats sluta ett antal större nya kundavtal.

Omsättningen steg till 603 (551) MSEK och rörelseresultatet till 12 (6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,1 (1,0) procent.

God utveckling i Tyskland

Geografiskt sker försäljningen i hela Europa med tyngdpunkt på centrala Europa, huvudsakligen i Tyskland. Den europeiska dagligvarumarknaden inom Dunis produktsortiment har under flera år präglats av låg tillväxt och minskande volymer. Försäljningen har differentierats och produkterna finns nu på betydligt fler försäljningsställen. Samtidigt har förpackningarna blivit allt större.

Under slutet av 2012 tecknades avtal med några stora kunder i Tyskland, vilket starkt bidragit till den positiva volymutvecklingen under 2013. Överlag har affärsområdet lyckats få flera nya kunder och stärkt sin marknadsposition på den betydelsefulla tyska marknaden. Ett land som också visat en positiv utveckling under 2013 är Schweiz.

Norden står för cirka 17 procent av försäljningen och även där har volymutvecklingen varit god med en ökning på 39 procent. Nya kontrakt och kunder är även här anledningen till den positiva utvecklingen.

Affärsområdet har identifierat Polen och Frankrike som viktiga tillväxtländer. Här har speciella säljaktiviteter inletts under 2013 för att öka tillväxten. I Polen kan affärsområdet dessutom dra nytta av närvaron till marknaden tack vare Dunis produktion i Poznan.

Designs for Duni® stärker Dunis innovativa roll

En av de viktigaste aktiviteterna under 2013 var starten på en förändring i affärsområdets sortimentsstrategi, som innebär en successiv fokusering på premiumprodukter.

För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör skapades under 2013 ”Designs for Duni®”, ett unikt koncept där Duni utvecklar utvalda produkter i samarbete med välkända europeiska designers och designhus. Konceptet positionerar Duni som en ledande designpartner hos återförsäljarna. Det ger möjlighet till en större andel avtal med högre marginal och skapar samtidigt bättre attraktionskraft och högre innovationsgrad i sortimentet.

Först ut i Skandinavien var det finska designhuset Vallila. Deras mönster spänner från det lekfulla till det futuristiska och ska inspirera till eleganta och oväntade dukningar. Under 2013 lanserades också produkter med det holländska designhuset Melli Mello. Till 2014 har produkter tagits fram tillsammans med den välkända svenska designern Hanna Werning. Nya kollektioner av Vallila och Melli Mello lanseras också i januari 2014.

”Designs for Duni®” bidrar till högre lönsamhet och stödjer affärsområdets strävan att genom hög innovationskraft vara en totalleverantör av produkter kring matbordet. Såväl omsättning som lönsamhet under 2013 pekar på att affärsområdet tar rätt steg i denna riktning.

 

Kundkategorier på konsumentmarknaden

Kunderna utgörs främst av dagligvarukedjor men även av andra kanaler såsom olika typer av fackhandel. Försäljningen inom affärsområde Consumer karaktäriseras av kortsiktigare kampanjer och projekt, till skillnad från Professional där affärerna är mer långsiktiga.

Dagligvaruhandeln

Den europeiska dagligvaruhandeln är koncentrerad till ett mindre antal stora aktörer i varje land såsom Tesco (Storbritannien), Aldi (Tyskland), Carrefour (Frankrike) och ICA (Sverige). De större aktörerna har centraliserade inköp och vissa har gått samman i internationella inköpsorganisationer.

Övriga

Övriga kundkategorier utgörs av apotek, olika specialbutiker, storköp för trädgårdsartiklar samt andra varuhus och kedjor inom heminredning.

Innehåll

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Duni ska vara den naturliga affärspartnern för Europas dagligvaruhandel.
  • Driva kategorin tillsammans med dagligvaruhandeln utifrån ett kund- och konsumentperspektiv.
  • Genom hög flexibilitet och serviceerbjudande bli en del av kundens affärsmodell, både inom handels egna varumärken och Dunis eget.
2013 2012
Omsättning, MSEK 603 551
Rörelseresultat, MSEK 12 6
Rörelsemarginal, % 2,1 1
Del av koncernens totala omsättning, % 16 15

Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK

Nettoomsättning Underliggande rörelseresultat
2009 792 18
2010 689 32
2011 612 21
2012 551 6
2013 603 12

Nettoomsättning per produktgrupp, %

%
Servetter 42
Bordsdukar 28
Ljus 3
Serveringsprodukter 12
Övrigt 15

Nettoomsättning per geografisk region, %

%
Norden 17
S. och Ö. Europa 3
Centrala Europa 80

Andel av koncernens totala omsättning, %

%
Professional 73
Consumer 15
Tissue 12
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger